Реклама

 • Узагальнюючий урок з теми "Початкові хімічні поняття"

   

  Середа, 04 березня 2015, 13:49 Минда Оксана Деонізівна

  • Узагальнити знання з головних питань теми: «Початкові хімічні поняття». прості та складні речовини, хімічної азбуки, поняття про валентність елементів, уміння складати формули речовин за валентністю та визначати валентність. Перевірити рівень умінь та навичок: розставляти коефіцієнти в рівняннях реакції, проводити розрахунки за хімічними формулами та визначення масової частки елементів за формулою складної речовини.

  • Розвивати логічне, творче та образне мислення, вчити узагальнювати, робити висновки;

  • Виховувати пізнавальний інтерес до хімії, дбайливе ставлення до навколишнього світу, виховувати культуру поведінки, вміння критично оцінювати матеріал, працювати у групі.

  Урок узагальнення знань з теми „Початкові хімічні поняття” проводжу у вигляді хімічної гри. Клас розподіляється на групи по 3-4 учні. Кожна група має учня-консультанта, який оцінює роботу учнів. Кожний консультант має маршрутний лист, у який заносяться умовні позначення результативності кожного учасника.

    • На главную